Despre Noi

Cadrul specific de organizare şi desfășurare a olimpiadei:
  • Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare.
  • Regulamentul specific nr. 40LIF/31.01.2023 privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de limba engleză.

     Olimpiada de limba engleză urmărește stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte, care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul competențelor lingvistice și interculturale în limba engleză. Standardele de performanţă ale olimpiadei reflectă standardele înscrise în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL). 

     Olimpiada de limba engleză urmăreşte să evalueze competențele de comunicare, de receptare și de producere a mesajelor scrise și orale, precum și competențele de comunicare interculturală și se adresează atât elevilor din învățământul public, cât și celor din învățământul particular și confesional. 

Organizatori

Sponsori si Parteneri