Comisia Centrala

Comisia centrală a olimpiadei de limba engleză este constituită conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și este aprobată de secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar.

 Structura și atribuțiile Comisiei centrale a olimpiadei de limba engleză sunt cele prevăzute în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

Organizatori

Sponsori