Participanți

Art. 10.  – Numărul profesorilor însoțitori ai lotului reprezentativ al fiecărui județ/al municipiului București la etapa națională va fi calculat astfel încât să fie respectată norma legală în vigoare, respectiv un profesor pentru 10 elevi. 

Art. 11. Cheltuielile aferente participării elevilor, profesorilor însoțitori și a celor desemnați membri ai Comisiei centrale a olimpiadei de limbă engleză vor fi acoperite în conformitate cu legislația în vigoare.

DOCUMENTELE PE CARE PARTICIPANȚII TREBUIE SĂ LE PREDEA ÎN ZIUA SOSIRII:

  • Aviz epidemiologic
  • Tabelul cu toți participanții, în original, semnat și ștampilat de către Inspectoratul Școlar Județean de origine.
Probe la etapa națională:

Art. 13. Pentru fiecare etapă a olimpiadei de limba engleză, probele de concurs sunt probe individuale.

Gimnaziu

La nivel gimnazial, pentru etapa națională se va susține atât o probă scrisă, cât și o probă orală având formatul descris la art. 14 din Regulament, astfel:

– probă scrisă (cu formatul corespunzător etapei județene/a sectoarelor municipiului București) – 100 puncte; 

– probă orală (speaking) -100 puncte; 

Proba scrisă durează 2 ore.

Liceu

Pentru etapa națională, probele pentru fiecare secțiune, la nivel liceal, sunt:

 – probă scrisă (Use of English), cu formatul corespunzător etapei naționale – 40 puncte; 

– probă integrată (de înțelegere a unui text audiat și elaborarea unui eseu) – 60 puncte;

 – probă orală (speaking) -100 puncte;

Nota finală la etapa națională este media aritmetică dintre suma punctajelor obținute la proba scrisă (A) și proba integrată (B) (A+B = Nota X, însemnând maxim 100 puncte) și punctajul obținut la proba orală (Nota Y însemnând maxim 100 puncte), conform formulei X+Y/2= nota finală.

Proba scrisă durează 3 ore. 

La etapa națională proba de Use of English durează 90 de minute, urmată de o pauză și de proba de Integrated Skills, căreia i se alocă 90 de minute.

Organizatori

Sponsori